Οι 100 ερωτήσεις

Βρείτε αξιόπιστες, ποιοτικές απαντήσεις στις 100 πιο συχνές ερωτήσεις για τον λύκο, γραμμένες από κορυφαίους γιατρούς για τον λύκο σε συνεργασία με ασθενείς.

Οι 100 ερωτήσεις

Βρείτε αξιόπιστες, ποιοτικές απαντήσεις στις 100 πιο συχνές ερωτήσεις για τον λύκο, γραμμένες από κορυφαίους γιατρούς για τον λύκο σε συνεργασία με ασθενείς.

100 ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΎΚΟ

Τα άτομα που ζουν με λύκο και οι συγγενείς τους, οι νοσηλευτές, οι φοιτητές ιατρικής ή ακόμη και οι μη ειδικοί γιατροί έρχονται τακτικά αντιμέτωποι με ερωτήσεις σχετικά με τον λύκο, την ασθένεια με τα 1000 πρόσωπα. Ενώ κάποιοι θα έχουν πρόσβαση σε έγκυρες πληροφορίες, πάρα πολλοί θα καταλήξουν στο διαδίκτυο, όπου "από στόμα σε στόμα", ανεξέλεγκτα δεδομένα, φήμες ή ανεπιβεβαίωτες έρευνες θα αυξήσουν τη σύγχυσή τους, θα τους δημιουργήσουν άγχος ή ακόμη και θα τους οδηγήσουν σε λανθασμένες ενέργειες.

Το 2010, με επικεφαλής τον καθηγητή Maxime Dougados, τα γαλλικά κέντρα αναφοράς για τον λύκο ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό μέσω της έκδοσης ενός φυλλαδίου με τίτλο "100 ερωτήσεις για τον λύκο". Το φυλλάδιο αυτό γνώρισε γρήγορα επιτυχία μεταξύ των ασθενών και των ενώσεων ασθενών, στη Γαλλία και στις γειτονικές γαλλόφωνες χώρες. Καθώς οι γνώσεις σχετικά με τον λύκο συνέχισαν να εξελίσσονται, το βιβλίο επικαιροποιήθηκε αρκετές φορές, κάθε φορά με τη συνεργασία μεταξύ Γάλλων αναγνωρισμένων εμπειρογνωμόνων για τον λύκο και συλλόγων ασθενών.

ΟΙ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΕΊΣ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΓΎΡΩ ΑΠΌ ΤΟΝ ΛΎΚΟ

Tackling Lupus from Every Direction

What is lupus

Η LUPUS EUROPE είναι η ευρωπαϊκή οργάνωση-ομπρέλα που συγκεντρώνει εθνικές οργανώσεις ασθενών με λύκο από όλη την Ευρώπη. Είμαστε ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός.

$790 million

Etiam sit amet nisl purus. At quis risus sed vulputate odio ut enim.

896+

Etiam sit amet nisl purus. At quis risus sed vulputate odio ut enim.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΊ-ΕΤΑΊΡΟΙ

ΕΠΙΚΥΡΩΜΈΝΟ ΑΠΌ ΓΙΑΤΡΟΎΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΊΣ

2-1

κα.

Lucja WANICKA

Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Δίκτυο Ασθενών με Λύκο - Αυστρία

2-1

κα.

Géraldine CONDETTE-WOJTASIK

Νοσηλεύτρια εκπαίδευσης - Hôpital Huriez - Πανεπιστήμιο της Λιλ 2 - Λιλ

2-1

κα.

Jeanette ANDERSEN

Πρόεδρος - LUPUS EUROPE - Δανία

2-1

κα.

Dalila TREMARIAS

Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Δίκτυο Ασθενών με Λύκο - Ηνωμένο Βασίλειο

2-1

κα.

Kirsi MYLLYS

Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Δίκτυο Ασθενών με Λύκο - Φινλανδία

doctor-profile-350x350

Pr.

Eric DAUGAS

Νεφρολογικό Τμήμα - Νοσοκομείο Bichat - Claude- Bernard - Παρίσι

doctor-profile-350x350-1

Δρ.

Isabelle MELKI

Παιδιατρικό Τμήμα - Νοσοκομείο Robert Debré - Παρίσι

2-1

κα.

Johanna CLOUSCARD

Πρόεδρος - Lupus France

doctor-profile-350x350

Pr.

Jacques-Eric GOTTENBERG

Τμήμα Ρευματολογίας - Νοσοκομείο Hautepierre - Στρασβούργο

doctor-profile-350x350-1

Pr.

Nathalie COSTEDOAT-CHALUMEAU

Τμήμα Εσωτερικής Ιατρικής - Νοσοκομείο Cochin - Παρίσι

1

κα.

Daiva POIVILATE

Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Δίκτυο Ασθενών με Λύκο - Λιθουανία

2-1

κα.

Susanne GYDESEN

Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Δίκτυο Ασθενών με Λύκο - Δανία

Pr.

Christophe RICHEZ

Τμήμα Ρευματολογίας - Pellegrin Hospital Group - Μπορντό

doctor-profile-350x350

Pr.

Pierre-Yves HATRON

Τμήμα Εσωτερικής Ιατρικής - Hôpital Huriez - Πανεπιστήμιο της Λιλ 2 - Λιλ

doctor-profile-350x350

Δρ.

Bruno RANCHIN

Τμήμα Νεφρολογίας - CHU Lyon

doctor-profile-350x350

Pr.

Thierry MARTIN

Τμήμα Κλινικής Ανοσολογίας και Εσωτερικής Ιατρικής - Νέο Αστικό Νοσοκομείο - Στρασβούργο

1

κ.

Davide MAZZONI

Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Δίκτυο Ασθενών με Λύκο - Ιταλία

doctor-profile-350x350

Pr.

Camille FRANCES

Τμήμα Δερματολογίας - Αλλεργίας - Νοσοκομείο Tenon - Παρίσι

2-1

κα.

Marianne RIVIÈRE

Πρόεδρος - AFL+

2-1

κα.

Susan FRANKEL

Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Δίκτυο Ασθενών με Λύκο - Ηνωμένο Βασίλειο

doctor-profile-350x350

Δρ.

Alexis MATHIAN

Τμήμα Εσωτερικής Ιατρικής 2 - Νοσοκομείο Pitié-Salpêtrière - Παρίσι

doctor-profile-350x350

Δρ.

Christophe DELIGNY

Τμήμα Εσωτερικής Ιατρικής - CHU Fort de France - Μαρτινίκα

doctor-profile-350x350-1

Δρ.

Noémie JOURDE-CHICHE

Τμήμα Νεφρολογίας - Νοσοκομείο Conception - Μασσαλία

doctor-profile-350x350-1

Δρ.

Sandrine MORELL-DUBOIS

Τμήμα Εσωτερικής Ιατρικής - Hôpital Huriez - Πανεπιστήμιο της Λιλ 2 - Λιλ

ΕΚΑΤΌ ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΎΜΕ ΝΑ ΚΆΝΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟΝ ΛΎΚΟ....

"Η πρωτοβουλία "100 ερωτήσεις" είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα του τι μπορεί να προσφέρει η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων, όπως τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, στους ανθρώπους που ζουν με σπάνιες και χαμηλής συχνότητας ασθένειες στην Ευρώπη. Στο τέλος του έργου, αναμένουμε ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι με λύκο στην Ευρώπη θα έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες υψηλής ποιότητας σε μια γλώσσα που καταλαβαίνουν καλά. Η ιδέα είναι να επαναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία για τις άλλες ασθένειες που καλύπτονται από το ERN ReCONNET. (σύνδεσμος στη διεύθυνση https://reconnet.ern-net.eu/). https://reconnet.ern-net.eu/).

Marta Mosca
ERN ReCONNET Leader, Καθηγητής Ρευματολογίας - Πανεπιστήμιο της Πίζας

"Η πρωτοβουλία "100 ερωτήσεις" είναι ένα θαυμάσιο παράδειγμα του τι μπορεί να προσφέρει η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων, όπως τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς, στους ανθρώπους που ζουν με σπάνιες και χαμηλής συχνότητας ασθένειες στην Ευρώπη. Στο τέλος του έργου, αναμένουμε ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι με λύκο στην Ευρώπη θα έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες υψηλής ποιότητας σε μια γλώσσα που καταλαβαίνουν καλά. Η ιδέα είναι να επαναλάβουμε αυτή την πρωτοβουλία για τις άλλες ασθένειες που καλύπτονται από το ERN ReCONNET. (σύνδεσμος στη διεύθυνση https://reconnet.ern-net.eu/). https://reconnet.ern-net.eu/).

Marta Mosca
ERN ReCONNET Leader, Καθηγητής Ρευματολογίας - Πανεπιστήμιο της Πίζας

Ο λύκος σε 100 ερωτήσεις είναι το αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής συνεργασίας. Συνεργασία μεταξύ γιατρών και ασθενών, για να φέρουμε αξιόπιστες ιατρικές πληροφορίες που απαντούν στις βασικές ερωτήσεις των ασθενών σε μια μορφή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων, διασυνοριακή συνεργασία για να προσεγγίσουμε όλους τους ανθρώπους που ζουν με λύκο στην Ευρώπη, και συνεργασία με τους αναγνώστες, καθώς μπορούν να θέτουν ερωτήσεις στη σελίδα επικοινωνίας μας, από όπου θα επιλέγουμε νέες ερωτήσεις για να συμπεριληφθούν... Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Γάλλους φίλους μας που μας επέτρεψαν να επαναχρησιμοποιήσουμε μεγάλο μέρος της δουλειάς τους ως αφετηρία για αυτή την ευρωπαϊκή επέκταση.

Jeanette Andersen
Πρόεδρος Lupus Europe

Ο λύκος σε 100 ερωτήσεις είναι το αποτέλεσμα μιας εξαιρετικής συνεργασίας. Συνεργασία μεταξύ γιατρών και ασθενών, για να φέρουμε αξιόπιστες ιατρικές πληροφορίες που απαντούν στις βασικές ερωτήσεις των ασθενών σε μια μορφή που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων, διασυνοριακή συνεργασία για να προσεγγίσουμε όλους τους ανθρώπους που ζουν με λύκο στην Ευρώπη, και συνεργασία με τους αναγνώστες, καθώς μπορούν να θέτουν ερωτήσεις στη σελίδα επικοινωνίας μας, από όπου θα επιλέγουμε νέες ερωτήσεις για να συμπεριληφθούν... Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Γάλλους φίλους μας που μας επέτρεψαν να επαναχρησιμοποιήσουμε μεγάλο μέρος της δουλειάς τους ως αφετηρία για αυτή την ευρωπαϊκή επέκταση.

Jeanette Andersen
Πρόεδρος Lupus Europe

Επιτέλους, υπάρχει ένα μέρος όπου μπορώ να βρω απαντήσεις που μπορώ να εμπιστευτώ στις πολλές ερωτήσεις που έχω σχετικά με τον λύκο μου. Μέχρι τώρα, πάντα αναρωτιόμουν για την ποιότητα των πληροφοριών που μπορούσα να βρω στο διαδίκτυο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήξερα ότι κάποιες ήταν σαφώς λανθασμένες, αλλά για τις υπόλοιπες... Τώρα ξέρω ότι μπορώ να εμπιστευτώ αυτές τις απαντήσεις, γραμμένες από κορυφαίους γιατρούς που ειδικεύονται στον λύκο και ελέγχονται τόσο από τους συναδέλφους τους όσο και από ανθρώπους που, όπως εγώ, ζουν με τον λύκο

Ζωή Καρακίκλα - Mitsakou
Άτομο που ζει με λύκο

Επιτέλους, υπάρχει ένα μέρος όπου μπορώ να βρω απαντήσεις που μπορώ να εμπιστευτώ στις πολλές ερωτήσεις που έχω σχετικά με τον λύκο μου. Μέχρι τώρα, πάντα αναρωτιόμουν για την ποιότητα των πληροφοριών που μπορούσα να βρω στο διαδίκτυο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήξερα ότι κάποιες ήταν σαφώς λανθασμένες, αλλά για τις υπόλοιπες... Τώρα ξέρω ότι μπορώ να εμπιστευτώ αυτές τις απαντήσεις, γραμμένες από κορυφαίους γιατρούς που ειδικεύονται στον λύκο και ελέγχονται τόσο από τους συναδέλφους τους όσο και από ανθρώπους που, όπως εγώ, ζουν με τον λύκο

Ζωή Καρακίκλα - Mitsakou
Άτομο που ζει με λύκο

ΧΆΡΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ